dr hab. Konrad Furmańczyk

Katedra Zastosowań Matematyki , Zakład Ekonomii Matematycznej

Stanowisko -adiunkt

kierownik zakładu


tel. (22) 59 37 332
e-mail: konrad_furmanczyk@sggw.pl
pok. 3/87, bud. 34

Dydaktyka


Konsultacje

 • poniedziałek 11-12
 • wtorek 12-13

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2016/17

  1. Seminarium dyplomowe WZIM
  2. Technologie Informacyjne-Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  3. Statystyka -wykład i ćwiczenia, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  4. Wybrane zastosowania pakietu R w statystyce i ekonometrii-fakultet, WZIM
  5. Analiza danych z pakietem R-fakultet, WZIM

Zajęcia prowadzone w ubiegłych latach

 1. Algebra liniowa -WZIM
 2. Matematyka-Logistyka WNE
 3. Technologie Informacyjne-WBIŚ
 4. Statystyka-WBIŚ
 5. Matematyka-WZIP
 6. Medical Statistics (erasmus)-WZIM

Tematyka prac dyplomowych


Matematyka ubezpieczeniowa -IBNR, metody data miningu w R,statystyczna analiza danych w R, model Coxa, szeregi czasowe, statystyka medyczna.

Badania


Tematyka badań


 1. Statystyka matematyczna: Jednoczesne testowanie wielu hipotez, wybór modelu, metody Monte Carlo, Szeregi czasowe;
 2. Zastosowania statystyki: Statystyczna analiza danych, analiza danych medycznych (epidemiologia chorób alergicznych w Polsce ECAP 2006-2008), Biostatystyka;
 3. Teoria prawdopodobieństwa: Twierdzenia graniczne dla procesów stochastycznych: proces liniowy i jego zastosowanie w analizie szeregów czasowych;
 4. Statystyka w ubezpieczeniach;

Główne publikacje


Artykuły z Impact Factorem (Lista A Ministerstwa)

 1. K. Furmańczyk (2001) Note on asymptotic normality of kernel density estimator for linear process under short-range dependence. Probability and Mathematical Statistics 21, 2, pp. 253-263
 2. K. Furmańczyk (2007) Some remarks on the central limit theorem for functionals of linear processes under short range dependence. Probability and Mathematical Statistics 27, 2, pp.235-245
 3. K. Furmańczyk (2008) Bounds for E|S_n|^Q for subordinated linear processes with application to M-estimation. Probability and Mathematical Statistics 28,1, pp. 129-141
 4. M. Dudziński, K. Furmańczyk (2009) Application of copulas in the value-at-risk estimation. Polish Journal of Environmental Studies 18 (5B), 81-87
 5. K.K. Furmańczyk, J. Dudzińska - Nowak, K.A. Furmańczyk, B. Paplińska-Swerpel, N. Brzezowska (2011) Dune erosion as a result of the significant storms at the western Polish coast (Dziwnow Spit example). Journal of Coastal Research. SI 64 (Proceedings of the 11th International Coastal Symposium) Szczecin, Poland, pp.756-759.
 6. K.K. Furmańczyk, J. Dudzińska - Nowak, K.A. Furmańczyk, B. Paplińska-Swerpel, N. Brzezowska (2012) Critical storm thresholds for the generation of significant dune erosion at Dziwnow Spit, Poland. Geomorphology 2012, Vol. 143/144, s. 62-68
 7. B. M. Carstanjen, Z. Balali, Z. Gajewski, K. Furmańczyk, A. Bondzio, B. Remy, H. Hartmann, Short-term whole body vibration exercise in adult healthy horses. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 16, No. 2 (2013), 403–405
 8. M. Zalewska, K. Furmańczyk, S. Jaworski W. Niemiro, B. Samoliński. The Prevalence of Asthma and Declared Asthma in Poland on the Basis of ECAP Survey Using Correspondence Analysis. Computational and Mathematical Methods in Medicine, Volume 2013, 8 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/597845
 9. A. Sybilski, F. Raciborski, A. Lipiec, A. Tomaszewska, A. Lusawa, K. Furmańczyk, E. Krzych-Fałta, J. Komorowski, B. Samoliński (2015) Obesity - a risk factor for asthma, but not for atopic dermatitis, allergic rhinitis and sensitization. Public Health Nutrition 18(3), pp. 530-536
 10. K. Furmańczyk (2015) On some stepdown procedures with application to consistent variable selection in linear regression. Statistics 49(3), pp. 614-628
 11. A. Sybilski, M. Zalewska, K. Furmańczyk, A. Lipiec, E. Krzych-Fałta, B. Samoliński (2015) The prevalence of sensitization to inhalant allergens in children with atopic dermatitis. Allergy Asthma Proc.; 36(5): e81–85
 12. E. Krzych-Fałta, K. Furmańczyk, B. Samoliński, B. Piekarska, P. Samel-Kowalik, A. Lipiec, F. Raciborski, A. Sybilski (2016) Nasal patency in Poles in the light of research as part of the project on Epidemiology of Allergic Diseases in Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 23(3), pp. 443-446
 13. K. Furmańczyk (2016) Archimedean copulas with applications to VaR estimation. Statistical Methods and Applications 25(2), pp. 269-283
 14. K. Furmańczyk, S. Jaworski. (2016) Large parametric change-point detection by a V-box control. Sequential Analysis. 35(2), pp. 254-264
 15. M. Dudziński, K. Furmańczyk (2017) On Some Applications of the Archimedean Copulas in the Proofs of the Almost Sure Central Limit Tthorems for Certain Order Statistics, Bull. Korean Math. Soc. 54 (3) 839–874

Artykuły z listy B Ministerstwa

 1. K. Furmańczyk, W. Niemiro (1998) Sufficiency in Bayesian Models. Applicationes Mathematicae 25, 1, pp. 113-120
 2. K. Furmańczyk (2007) The theorems characterizing the positive quadrant dependence models and Lancaster distributions. Demonstratio Mathematica 40, 4, pp. 951-962
 3. M. Dudziński, K. Furmańczyk (2008) On the almost sure central limit theorems in the joint version for the maxima and minima of some random variables. Demonstratio Mathematica 41(3), pp.705-722
 4. A. Maksimiuk, K. Furmańczyk, S. Ignar, J. Krupa, T. Okruszko (2008) Analiza wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy wodno-błotne w dolinie Biebrzy. Przegląd Naukowy Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Zeszyt 3 (41), s. 59-68
 5. 12. B. Piekarska, B. Samoliński, K. Furmańczyk (2009) Stan środowiska przyrodniczego a występowanie alergii i astmy w Polsce – wyniki ECAP. Problemy Higieny i Epidemiologii 90 (3) 316-321
 6. K. Furmańczyk (2009) A uniform central limit theorem for dependent variables. Applicationes Mathematicae 36(2), pp. 129-138
 7. M. Dudziński, K. Furmańczyk (2009) A note on control of the false discovery proportion. Applicationes Mathematicae 36(4), pp. 397-418
 8. M. Dudziński, K. Furmańczyk, M. Kociński, K. Twardowska (2010) An application of branching processes in stochastic modeling of economic development. Quantitative methods in economics. Vol. 11, nr 1, s. 70-80
 9. M. Dudziński, K. Furmańczyk (2011) The quantile estimation of the maxima of sea levels. Quantitative methods in economics. Vol. 12, nr 1, s. 37-52
 10. S. Jaworski, K. Furmańczyk (2011) On the choice of parameters of change-point detection with application to stock exchange data. Quantitative methods in economics. Vol. 12, nr 1, s. 87-96
 11. S. Jaworski, K. Furmańczyk, Unemployment rate for various countries since 2005 to 2012: Comparision of its level and pace using functional principal component analysis. Quantitative methods in economics. 2012, Vol. XIII, No 2, 2012, pp. 40 – 47
 12. K. Furmańczyk (2013) Some remarks on the control of false discovery rate under dependence. Applicationes Mathematicae 40(3), pp. 297-307
 13. M. Dudziński, K. Furmańczyk, M. Kociński (2013) Bayesian confidence intervals for the number and the size of loses in the optimal bonus-malus system. Quantitative methods in economics. Vol. 14(1), pp.93-104
 14. K. Furmańczyk (2014) Selection in parametric models via some stepdown procedures. Applicationes Mathematicae 41(1), pp. 81-92
 15. K. Furmańczyk (2016) Variable selection using step down procedures in high-dimensional linear models. Applicationes Mathematicae 43(2) (2016):157-172

Artykuły inne

 1. M. Dudziński, K. Furmańczyk (2007) Problemy jednoczesnego testowania wielu hipotez i ich zastosowania w analizie mikromacierzy DNA. Matematyka Stosowana 8 (49), s. 84-108
 2. Piekarska B, Furmańczyk K, Walkiewicz A, Raciborski F, Samoliński B. Stan środowiska przyrodniczego a choroby alergiczne. Periodyk WUM Kształcenie Podyplomowe, V.III, No.1/2011, 30-38

Wybrane Wystąpienia konferencyjne

 1. M. Dudziński, K. Furmańczyk, M. Kociński, K. Twardowska Stochastyczny model rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem procesów gałązkowych, XI Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych , 24-26 czerwca 2010, SGH/SGGW Warszawa
 2. J. Dudzińska-Nowak, K. K. Furmańczyk, K. A. Furmańczyk, B. Paplińska-Swerpel, and N. Brzezowska Dune erosion as a result of the significant storms at the western Polish coast (Dziwnów Spit example), Storm Surges Congress, 13–17 September 2010, Hamburg, Germany
 3. K. Furmańczyk. O zgodności procedur jednoczesnego testowania zastosowanych do problemu selekcji zmiennych w modelu liniowym, XXXVI Konferencja Statystyka Matematyczna, 6-10 grudnia 2010, Wisła
 4. K. Furmańczyk. Selekcja zmiennych w wysokowymiarowym modelu liniowym. XLV Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki. Zakopane-Kościelisko, 6-13.IX.2016
 5. K. Furmańczyk. Model selection with stepdown procedures and thresholded Lasso for high dimensional linear regression. XLII Konferencja Statystyki Matematycznej. Będlewo 27.11-2.12.2016
 6. K. Furmańczyk. Stepdown procedures with Lasso for high dimensional parametric model selection, 10-14 July 2017, Mathematical Methods of Modern Statistics, Luminy, France

Doświadczenie zawodowe


Zatrudnienie


 • 2004-2008 Katedra Zastosowań Matematyki, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW
 • od 2008 Katedra Zastosowań Matematyki,WZIM SGGW
 • od 10/2007, 1/2 etatu, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Wykształcenie


 • 21/06/2017 doktor habilitowany nauk matematycznych, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski
 • 28/10/2004 doktor nauk matematycznych, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski
 • 1996-2001 studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1996 magister nauk matematycznych, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski
 • studia: 1989-1994 matematyka ogólna, 1994-1996 matematyka stosowana Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski